biuro@seventica.pl   |   tel.: +48 58 342 39 42   |   język migowy
kontrast              czcionka  

Czym jest SKN?

> poznaj nasz system <

......

Komunikacja bez przeszkód

Technologia umożliwiająca obsługę osób głuchych w urzędach i innych miejscach publicznych.

Osoby głuche mogą w pełni samodzielne funkcjonować w przestrzeni publicznej. Jednym z warunków jest sprawna komunikacja między nimi, a pracownikami punktów obsługi klienta. Zatrudnienie tłumacza języka migowego jest czasami zbyt dużym wydatkiem i nie zapewnia wymaganej elastyczności obslugi. W konsekwencji niesłyszący muszą przybyć z osobą towarzyszącą, a więc zgodzić się na utratę samodzielności.

Tłumacz języka migowego on-line

Idealnym rozwiązaniem jest usługa SKN Seventica. Pozwala ona w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie połączyć się drogą internetową z tłumaczem.

Dla kogo?

Proponowany przez naszą firmę System Komunikacji Niewerbalnej może być z powodzeniem wykorzystywany do obsługi klienta w:

 • instytucjach publicznych obsługujących obywatela (Urzędy Centralne, Samorządowe, Skarbowe, ZUS itp.)
 • bankach
 • firmach ubezpieczeniowych
 • na lotniskach, dworcach
 • punktach sprzedaży detalicznej (apteki, salony sprzedaży np. operatorzy komórkowi)

SKN w praktyce?

Aby przystąpić do systemu wystarczy podpisać umowę, w ramach której zostanie dostarczone urządzenie albo usługa zostanie zainstalowana na urządzeniu zamawiającego. Umieszczenie w widocznym miejscu pozwoli osobie niesłyszącej zainicjować połączenie i przeprowadzić rozmowę korzystając z pomocy tłumacza.

Usługa funkcjonuje w oparciu o technologię Cisco (więcej o technologii: tutaj).

Korzyści jakie daje SKN

> sprawdź jakie korzyści daje System Komunikacji Niewerbalnej <

Korzyści dla instytucji

 • zniesienie barier w komunikowaniu się z osobami głuchoniemymi
 • spełnienie wymogów ustawowych, których wymogiem jest umożliwienie komunikacji osobom głuchoniemym z urzędnikami
 • poprawa wizerunku instytucji
 • podwyższenie standardów związanych z obsługą klienta
 • zapewnienie płynności pracy Urzędu oraz podwyższenie jej standardów
 • usprawnienie komunikacji z klientem głuchoniemym
 • bez inwazyjność wdrażania Systemu
 • ograniczenie do minimum kosztów związanych z zatrudnieniem tłumaczy języka migowego
 • wykluczenie przypadków dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność
 • gwarancja wysokiej jakości usług
 • ujednolicenie standardu obsługi

Korzyści dla osoby niesłyszącej

 • intuicyjna obsługa systemu
 • wygoda nieograniczonego dostępu on-line do certyfikowanych tłumaczy języka migowego
 • bezproblemowa komunikacja z instytucją
 • gwarancja prawidłowego przekazu informacji oraz należytego rozwiązania spraw w instytucji
 • brak konieczności wcześniejszego umawiania się na spotkanie w obecności tłumacza
 • ułatwione i usprawnione funkcjonowanie w społeczeństwie
 • poczucie samodzielności

Klienci

dołącz do nas

Projekt grantowy

Informujemy, ze zrealizowaliśmy projekt

„Dostęp do tłumacza Polskiego Języka Migowego za pośrednictwem Internetu w placówkach służby zdrowia na terenie województwa mazowieckiego”

W RAMACH  PROJEKTU

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

/umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.04.01.00-00-I053/15/

Wspólnie z Operatorem

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

z siedzibą w Warszawie przy ul. Głogowej 2B

 

Data rozpoczęcia projektu: 01.06.2017

Data zakończenia projektu: 30.11.2017

 

Kwota dofinansowania: 53 270,00 zł

 

Testowana usługa umożliwiała osobom posługującym się językiem migowym komunikację w czasie rzeczywistym z osobami słyszącymi (personel placówki) przez poprzez zdalnego tłumacza języka migowego, z wykorzystaniem połączenia internetowego. Trójstronna konferencja: osoba migająca przeprowadza rozmowę z tłumaczem w języku migowym, który kontaktuje się w języku fonicznym z osobą trzecią.

Celem projektu było:

wyposażenie placówek zdrowia w usługę zdalnego tłumacza języka migowego (jako końcówki systemu będą urządzania mobilne typu tablet z własnym dostępem do Internetu)

szkolenie personelu do korzystania z usługi zdalnego tłumacza języka migowego a następnie stosowanie takiej usługi w kontakcie z Głuchym pacjentem

praca tłumaczy w zakresie tłumaczeń dla placówek zdrowia

przetestowanie usługi w różnych typach placówek medycznych (apteka, szpital, przychodnia, psycholog)

Powyższe elementy (tłumacz, system jako dostęp do tłumacza, personel medyczny korzystający z tłumacza) stanowią całość rozwiązania które umożliwia realizację usługi pomocy osobie Głuchej w komunikacji w placówkach zdrowia.

 

Projekt został zrealizowany w następujących placówkach (20 punktów z usługą):

SZPZLO Praga Północ, przychodnie:

ul. Jagiellońska 34

ul. Dąbrowszczaków 5a

ul. Radzymińska 101/103

SZPZLO Warszawa Targówek, przychodnie:

ul. Tykocińska 34

ul. Balkonowa 4

ul. Rembielińska 8

ul. Remiszewska 14

ul. Łojewska 6

ul. Poborzańska 6

Szpital Bielański, ul. Cegłowska 80

SOR

Przychodnia

Warszawski Szpital dla Dzieci:

ul. Kopernika 43, izba przyjęć i przychodnia

ul. Wyzwolenia 9, poradnia

Szpital MSWiA, ul. Wołoska 137

SOR

Przychodnia

Apteki ZIKO:

ul. Mickiewicza 27

ul. Świętokrzyska 9

ul. Targowa 39

Pracownia Psychologów PROGRESS, ul. Krakowskie Przedmieście 41

 

Partnerzy

dołącz do nas

Referencje

Kontakt

.poznajmy się.

 

 

 

SEVENTICA Sp. z o.o.

Platinium Business Park V
ul. Domaniewska 44A
02-672 Warszawa
tel.: +48 58 342 39 42
e-mail: biuro@seventica.pl
  język migowy

 

 

UWAGA! Ważna informacja:

 

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK